Een tuin ontwerpen is het creëren van een driedimensionaal ruimtelijk beeld gebaseerd op persoonlijke wensen, de fysieke situatie (woning, perceel en omgeving), de beschikbaarheid van bouwkundig- en plantmateriaal en technische eisen.

Het is op zich niet zo moeilijk om een puur functionele tuin te realiseren die bruikbaar, nuttig en duurzaam is. Zo’n tuin zal echter hoogstwaarschijnlijk visueel niet aanspreken.

Ook schoonheid is van belang; een mooi vorm gegeven tuin met een kijk- en beleeffunctie.
Een tuin is meer dan een verzameling van losse onderdelen. In een ontwerp is een integrale aanpak nodig om een visueel samenhangend, evenwichtig en aansprekend geheel te creëren; een tuin waarbij het spanningsveld tussen nut en schoonheid goed in balans is. Visie, creativiteit en ervaring zijn nodig om dat te bereiken.

Een tuin moet logisch aanvoelen, het totaalbeeld moet ‘kloppen’.
In de tuinarchitectuur is vaak een aanleiding gewenst om iets op een specifieke manier vorm te geven. Een symmetrisch opgebouwde gevel kan aanleiding zijn om een (deels) symmetrische tuin te ontwerpen. Ontbreekt die symmetrie echter, dan komt een centrale as in de tuin meestal gekunsteld en niet logisch over. Op bijgaande foto ziet u een deels symmetrische voortuin bij een symmetrische voorgevel. De inrichting van deze tuin brengt rust, versterkt de architectuur van de woning en zorgt voor de nodige samenhang en stabiliteit.

In de meeste gevallen heeft de voortuin vooral een representatieve functie. De vormgeving ervan behoort de architectuur van het huis te ondersteunen. De achtertuin is meer een privé-leefruimte die met name visueel aantrekkelijk moet zijn vanuit de verblijfsplekken in de woning en vanaf de terrassen in de tuin.